ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SCHVÁLENIA TYPU URČENÝCH MERADIEL

http://www.typovky.sk

Verzia pre tlačTlač
  1. Údaj „Platnosť dokumentu“ je prevzatý z vydaného dokumentu. Na určenie skutočného konca platnosti rozhodnutia však treba skontrolovať, či sa na dané meradlo nevzťahuje ustanovenie § 20 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách alebo ustanovenie § 41 ods. 3 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poznámky:
Databázy obsahujú aj dokumenty, ktorých platnosť uplynula.
Databázy TSQ a CERT nemusia byť úplné.


Copyright © 2012 ÚNMS SR

Dizajn a programovanie: SIRENGRAPH