ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SCHVÁLENIA TYPU URČENÝCH MERADIEL

http://www.typovky.sk

Verzia pre tlačEnglish versionTlač

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15
tel.: 00421/2/57 485 100
fax: 00421/2/52 491 050
e-mail: metrology@normoff.gov.sk
IČO: 30810710
www.unms.sk


Všetky položky kontaktného formulára sú povinné. Uvádzajte prosím platnú e-mailovú adresu.


Copyright © 2012 ÚNMS SR

Dizajn a programovanie: SIRENGRAPH