ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SCHVÁLENIA TYPU URČENÝCH MERADIEL

http://www.typovky.sk

Verzia pre tlačTlač
VyhľadávanieNájdených 1073 položiek...


Značka
schváleného
typu
Číslo
dodatku
Názov
meradla
Typ meradla
Výrobca
Dátum
vydania
Detail
PDF
TSQ 143/93-002 - Elektronický
prepočítavač
pretečeného objemu
plynu
MISY RSP ČUP, Závod
automatizační
techniky, ČR
17.03.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 122/93-007 - Mostové váhy pre
cestné vozidlá
MV-00 GAPA - Servis váh, ČR 10.03.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 128/93-004 - Elektromechanické váhy
na meranie a kontrolu
osových zaťažení
cestných vozidiel
VAM 7000-92 Ing. Rengevič - Váhy,
SR
10.03.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 128/93-003 - Elektromechanické
obchodné váhy
LI/LIM Mettler-Toledo GmbH,
Rakúsko
10.03.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 128/93-002 - Elektronické mostíkové
váhy
F, K, el.
vyhodn.jednotka: IF,
ID
Mettler-Toledo GmbH,
Rakúsko
10.03.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 128/93-001 - Elektromechanické váhy
na meranie a kontrolu
kolesových alebo
osových zaťažení
cestných vozidiel
WL 103 Haenni And Cie AG,
Švajčiarsko
10.03.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 341/93-001 - Deštruktívny vlhkomer
obilnín a olejnín
HE-90 Pfeuffer GmbH, Mess-
und Prufgeräte, SRN
03.05.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 142/93-016 - Meradlo pretečeného
množstva vodnej pary
Diamond II Annubar Dieterich Standard,
USA + Honeywell Inc.,
USA
14.04.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 222/93-001 - Meracia stanica s
automatizovaným
mikropočítačom na
skúšanie elektromerov
CS-3F-200 VČE Cejchovna Skuteč +
C&CS Liptovský
Mikuláš + METRA
Blansko, ČR
24.03.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 311/93-001 - Kalorimetrické
počítadlo merača tepla
M3T 430.x Metra Blansko a.s., ČR 15.03.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 311/93-002 - Kalorimetrické
počítadlo merača tepla
s prevodníkom prietoku
a tlaku SDBT, resp.
SDBS
STLD-301*E Yokogawa Electric
Corporation, Japonsko
05.04.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 311/93-005 - Kalorimetrické
počítadlo merača tepla
MK-103 Meris spol. s r.o., SR 09.04.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 321/93-001 - Odporové snímače
teploty
WBV1/6230, WBV1R/6248 Arthuc Krillo GmbH,
SRN
15.03.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TCS 311/92-1188 2 Kalorimetrické
počítadlo merača tepla
FAMET CP Diregt a.s., ČR 19.04.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TCS 311/91-1025 1 Kalorimetrické
počítadlo merača tepla
Termiflu - T Schlumberger,
Francúzsko
15.04.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TCS 311/91-1026 1 Kalorimetrické
počítadlo merača tepla
CF 200, CF 201, CF
202, CF 203
Schlumberger,
Francúzsko
15.04.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 143/93-015 - Vírivý prietokomer na
plyny
10 SG 5000 Fischer & Porter
GmbH, SRN
08.04.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 142/93-017 - Elektromagnetický
prietokomer
MP - 103 Meris spol. s r.o., SR 09.05.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 142/93-010 - Elektromagnetický
prietokomer
MAG-XM, MAG-XH,
COPA-XM
Fischer & Porter
GmbH, SRN
08.04.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 131/93-001 - Výčapné nádoby
sklenené
LR 2013, LR 2227, LR
2339
LR Crystal a.s., SR 25.05.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 143/93-020 - Elektronický
prepočítavač objemu
plynu Meterman
184/IS, 184/IS/RS/LI,
184/IS/RS, 184/m
Instech Ltd., Veľká
Británia
29.04.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 143/93-005 - Elektronický
prepočítavač objemu
plynu
Superflo 2 Sovtex Automation,
Rusko
05.04.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 142/93-004 - Jednovtokový vodomer
na teplú vodu
EVW - V Techem, SRN 22.04.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 142/93-003 - Jednovtokový vodomer
na studenú vodu
EVK - V Techem, SRN 22.04.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TCS 128/92-1384 1 Váhy s
elektromagnetickou
kompenzáciou zaťaženia
Séria 510 Kern, SRN 24.06.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 128/93-010 - Prenosné váhy na
meranie a kontrolu
kolesových alebo
nápravových zaťažení
cestných vozidiel
PT 300-DW Intercomp Corporation,
USA
01.06.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 128/93-023 - Plošinové váhy Typový rad H (H 400 a
H 600 - prevedenia P1,
P2, P4 a P5)
Slov. elektrotechnické
závody a.s., Krompachy
07.06.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 128/93-013 - Pneumaticko-mechanické
násypné váhy s
riadiacou a
vyhodnocovacou
elektronickou
jednotkou Bulktronic 7
a tlačiarňou Epson FX
850
Konštrukčná rada AW/VW Chronos Richardson,
SRN
11.05.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 140/93-021 - Skúšobňa prietokomerov ELITEX 2 Elitex š.p., ČR 06.05.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 142/93-011 - Vírový prietokomer na
studenú a teplú vodu
10 VM 1000, 10 VT 1000 Fischer & Porter
GmbH, SRN
20.06.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 143/93-013 - Vírový prietokomer na
plyny
10 VM 1000, 10 VT 1000 Fischer & Porter
GmbH, SRN
20.06.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 144/93-012 - Prepočítavač množstva
tekutín
50 VM 1000 Fischer & Porter
GmbH, SRN
20.06.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 311/93-003 - Matematický člen
merača tepla s
prevodníkom teploty
SINEAX V 920 a
analógovo-frekvenčným
prevodníkom SINEAX V
56
TZA 305 Hartman & Braun,
SRN
01.04.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 128/93-009 - Váhy s automatickou
činnosťou na váženie
cestných vozidiel za
pohybu
MARS Pfister Waagen GmbH,
SRN
15.06.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TCS 311/92-1201 1 Kalorimetrické
počítadlo merača tepla
KP 1.1 Škoda koncern Plzeň
a.s., závod
automatizácia, ČR
17.03.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 140/93-006 - Skúšobné zariadenie
pre overovanie
vodomerov na teplú a
studenú vodu
RPZ Zenner
Wasserzählerfabrik,
GmbH, SRN
09.04.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TCS 142/92-1380 - Meradlo pretečeného
množstva vodnej pary,
studenej a teplej vody
a meradlo pretečeného
množstva plynu
YF 100/RYG, YFA 11,
vyhodnocovacia jedn.
STLD alebo YFCT
Rota-Yokogawa, SRN,
Japonsko
04.07.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TCS 143/92-1428 - Elektronický
prepočítavač objemu
plynu
EPP-91, model A, B1,
B2
Český plynárenský
podnik s.p.
Gas-měření, regulace
o.z., ČR
28.06.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 143/93-002 1 Elektronický
prepočítavač množstva
plynu
Misy RSP SEA a.s., ČR 09.07.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TCS 141/91-1057 1 Výdajný stojan ET 200, MZ 4000, MZ
5000
Scheidt & Bachman
GmbH, SRN
22.07.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TCS 141/92-1228 2 Výdajný stojan Adast 4000 Adast Systems a.s., ČR 23.06.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TCS 141/92-1196 2 Výdajný stojan Adast s
elektrickým počítadlom
Logitron
896, 899 Adast Systems a.s., ČR 23.06.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 128/93-006 - Elektromechanické váhy
na meranie osových
zaťažení cestných
vozidiel
VAMAST 1, riadiaca a
vyhodn. jedn. DYNAMAX
1 alebo SMART syst.
AM Znojmo, Ing.
Mamrilla Alexander, ČR
02.06.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 141/93-024 - Výdajný stojan ETR II Schlumberger Schwelm
GmbH, SRN
12.05.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 311/93-011 - Dvojokruhové
kalorimetrické
počítadlo merača tepla
Maxtronic Onesoft spol. s r.o.,
SR
22.06.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 140/93-025 - Skúšobňa prietočných
meradiel Benzinol OTZ
Žilina
- Benzinol a.s., OTZ, SR 12.05.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TCS 141/91-920 2 Výdajný stojan ZS K, HD K Schlumberger Schwelm
GmbH, SRN
13.05.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 141/93-023 - Piestové prietočné
meradlo
SM 100 Schlumberger Schwelm
GmbH, SRN
12.05.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 141/93-024 1 Výdajný stojan ETR II Schlumberger Schwelm
GmbH, SRN
12.05.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne
TSQ 141/93-024 2 Výdajný stojan ETR II Schlumberger Schwelm
GmbH, SRN
12.05.1993 Otvoriť certifikát v PDF formáte - otvoriť v novom okne


Copyright © 2012 ÚNMS SR

Dizajn a programovanie: SIRENGRAPH