ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SCHVÁLENIA TYPU URČENÝCH MERADIEL

http://www.typovky.sk

Verzia pre tlačTlač

Stránky webového portálu sú prístupné aj v textovej verzii t.j. po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov a JavaScriptu.

Veľkosť textu je možné meniť pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Na stránke sú správne definované nadpisy a zoznamy a všetky obrázky majú alternatívny text.

Dokumenty na stiahnutie sú poskytované vo formáte PDF. Na prehliadanie PDF súborov je potrebná voľne šíriteľná aplikácia Acrobat Reader. Odkaz na stiahnutie aplikácie http://get.adobe.com/reader.

Všetky odkazy sa otvárajú v tom istom okne. V opačnom prípade je používateľ upozornený nápovedou pri podržaní kurzora nad odkazom. Odkazy na stránke sú odlíšené farbou a podčiarknutím.

Štruktúra portálu bola vytvorená podľa štandardu HTML 4.01 Transitional a vizuálna prezentácia pomocou CSS2.

Portál zároveň vyhovuje požiadavkám Blind Friendly.

Portál bol validovaný službou W3C pre HTML 4.01 Transitional.

Prehliadač Internet explorer
ALT + v, Enter - Vyhlásenie o prístupnosti
ALT + 1, Enter - Úvod
ALT + 2, Enter - Spôsob vyhľadávania
ALT + 3, Enter - Ďalšie informácie
ALT + 4, Enter - Kontakt
ALT + t, Enter - databáza TSQ
ALT + c, Enter - databáza CERT
ALT + k, Enter - databáza TSK ALT + m, Enter - mapa stránky

Prehliadač Firefox
ALT + SHIFT + v - Vyhlásenie o prístupnosti
ALT + SHIFT + 1 - Úvod
ALT + SHIFT + 2 - Spôsob vyhľadávania
ALT + SHIFT + 3 - Ďalšie informácie
ALT + SHIFT + 4 - Kontakt
ALT + SHIFT + t - databáza TSQ
ALT + SHIFT + c - databáza CERT
ALT + SHIFT + k - databáza TSK ALT + SHIFT + m - mapa stránky

Prehliadač Opera
SHIFT + Esc + v - Vyhlásenie o prístupnosti
SHIFT + Esc + 1 - Úvod
SHIFT + Esc + 2 - Spôsob vyhľadávania
SHIFT + Esc + 3 - Ďalšie informácie
SHIFT + Esc + 4 - Kontakt
SHIFT + Esc + t - databáza TSQ
SHIFT + Esc + c - databáza CERT
SHIFT + Esc + k - databáza TSK SHIFT + Esc + m - mapa stránky

Overiť CSS - otvoriť v novom okne Overiť HTML 4.01 Transitional  - otvoriť v novom okne

Copyright © 2012 ÚNMS SR

Dizajn a programovanie: SIRENGRAPH